RÓŻE RÓŻAŃCOWE DLA MISJI

lipiec-sierpień 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Maryja ratunkiem

Po 100 latach od objawień na portugalskiej ziemi robimy swojego rodzaju rachunek sumienia z zasadniczym pytaniem: Czy wypełniliśmy prośbę Maryi?

PIERWSZY KONGRES RÓŻAŃCOWY

Fatimskie orędzie najmocniej trafia do ruchów i stowarzyszeń maryjnych, a także misyjnych. Zasadnicza część przesłania Matki Boga dotyczy modlitwy różańcowej i aktu osobistego oddania siebie, rodziny i narodu Niepokalanemu Sercu Maryi.

W takim duchu w dniach 6-8 września 2017 r. na Jasnej Górze odbędzie się I Kongres Różańcowy. To doskonała okazja spotkania się stowarzyszeń, grup i bractw różańcowych, jakie zrodziły się w Kościele w Polsce. Niewątpliwie to także sposobność do poznania charyzmatu tych wspólnot. Dla nas wszystkich fundamentem jest medytacja nad wydarzeniami z życia Jezusa, Maryi i Kościoła. W ciągu trzech dni kongresowych zaplanowany jest dzień sympozjalny z trzema wykładami. Każdego dnia będziemy uroczyście sprawować nabożeństwo różańcowe, w formie procesji lub medytacji, nie zabraknie też prezentacji zaproszonych wspólnot diecezjalnych i różańcowych. Będziemy też uczestniczyć w głównych uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze 8 września.

DLACZEGO TO JEST TAK WAŻNE?

Wśród wielu inicjatyw duszpasterskich w naszych parafiach i wspólnotach, to właśnie modlitwa leży u podstaw wszelkiej pracy i działalności. Dla naszego środowiska współpracowników misyjnych postać sł. Bożej Pauliny Jaricot i jej dzieła szczególnie zobowiązują nas do jeszcze większego udziału w odpowiedzialności za misje Kościoła. Paulina Jaricot zachęcała: „Dziś nie proponuję nic ponad skarb, jaki trzymamy w dłoni. Dziś nie proszę o wiele, a tylko o jedno słowo do serca Matki Boga”. Ciąg dalszy w nr. 4 Misji Dzisiaj 2017 r. s. 24.

 

   

maj-czerwiec 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Latynoska pobożność maryjna

Skąd się wzięła religijność maryjna na kontynencie amerykańskim?

Z RÓŻAŃCEM NIE TYLKO W DŁONI

Religijność kontynentu amerykańskiego, a zwłaszcza w jego środkowej i południowej części, kojarzy nam się z silnym przywiązaniem do kultu maryjnego. I oczywiście mamy rację, obserwując wielkie uliczne procesje w Argentynie, Brazylii, Meksyku czy Boliwii. W wielu domach spotykamy „ołtarzyki” poświęcone Maryi, które udekorowane są barwami narodowymi i zdjęciami bliskich. Święte wizerunki są przyozdabiane w tak zwane „sukienki”.

O znaczeniu kultu maryjnego na kształtowanie wiary w Ameryce pisał papież Jan Paweł II w adhortacji „Ecclesia in America”: „Ukazanie się Maryi Indianinowi Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac, w roku 1531, miało decydujące znaczenie dla ewangelizacji. Ten wpływ przekracza granice Meksyku, rozciągając się na cały Kontynent. Dlatego też nie tylko w Centrum i na Południe, lecz także na Północy Kontynentu, Dziewica z Guadalupe jest czczona jako Królowa Ameryki” (EAm 11).

ŚWIADECTWO Z KOSTARYKI

O tym, jak wygląda pobożność maryjna na Kostaryce, opowiada ks. Elliott W. Rojas Vargas: Ciąg dalszy w nr. 3 Misji Dzisiaj 2017, s. 24

 

   

marzec-kwiecień 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Poznań poznał i dołączył!

Żywy Różaniec, poprzez stałe zaangażowanie na rzecz misyjnej działalności Kościoła, powrócił do ducha swojej założycielki sł. Bożej Pauliny Jaricot.

ZAANGAŻOWANI

Inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji” została podjęta na spotkaniu diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca 16 listopada 2015 r. w Częstochowie w obecności sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary ks. Macieja Będzińskiego. Inicjatywę tę pobłogosławił abp Wacław Depo, delegat KEP ds. Żywego Różańca.

Teraz członkowie Żywego Różańca nie tylko modlitwą, ale także składanymi ofiarami przychodzą z pomocą misjonarzom, wspierając konkretne misyjne dzieła.

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia był sprzyjającym czasem dla podjęcia tego wyzwania. Tak więc, za aprobatą księdza arcybiskupa, parafialne wspólnoty Żywego Różańca archidiecezji poznańskiej przystąpiły do ogólnopolskiej inicjatywy „Żywy Różaniec dla misji”. Zgodnie z tym, co zaproponowali diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca, comiesięczna systematyczna ofiara od członka róży wynosi 1 zł. Ciąg dalszy w nr. 2 „Misji Dzisiaj” 2017 r. s. 24.

 

   

styczeń-luty 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Misja Żywego Różańca dla każdego

Modlitwa różańcowa to siła uruchamiająca miłosierdzie w sercu każdego człowieka, także młodego.

MŁODZI DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Przez wiele lat mojej pracy z młodzieżą przyzwyczaiłem się, że potrafi ona pozytywnie zaskakiwać. Pomysły młodych zawstydzają najwytrawniejszych specjalistów od duszpasterstwa, bo ich inicjatywy są głęboko zakorzenione w typowym entuzjazmie młodzieży: No pewnie, że damy radę! Tak zawsze jest, kiedy zwracamy się o pomoc wolontariacką. Akcyjność jest naturalną domeną młodości, a wsparta modlitwą różańcową czyni cuda w sercach i środowisku młodych. Dowodem na to jest informacja przesłana do sekretariatu PDRW za pomocą mediów społecznościowych, którą przyjąłem z wielkim zaskoczeniem i radością: „W dniu 26 października 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, a także dzień później, tj. 27 października 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie, zostały przeprowadzone zbiórki pieniędzy przez naszych uczniów wolontariuszy, z pomocą nauczyciela katechety p. Anety Kozłowskiej, jako dar Żywego Różańca dla Misji w ramach Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary”. Młodzi ludzie sami zaproponowali swoją modlitwę i wsparcie materialne dla projektu Żywy Różaniec dla Misji, bo dostrzegają w tym głębszy sens swojego życia i uczą się jednocześnie odpowiedzialności za innych. Ciąg dalszy w nr. 1 Misji Dzisiaj 2017, s. 24.

   

Page 1 of 7